Energikampagne

Spar på energien – for økonomiens og miljøets skyld

​I opvarmede produktionslokaler, lagerlokaler og andre højloftede lokaler, stiger den opvarmede luft op under taget – med stort varmetab til følge.

​Eliturbo er en varmesparer, der bringer varmen ned i højloftede lokaler, således at energien udnyttes optimalt.

  • ​Eliturbo varmeparer cirkulerer luften, så den varme luft under taget blandes med luften i arbejdsområdet. Derved optimeres varmøkonomien.
  • Eliturbo suger luft fra under- og oversiden af ventilatoren og blæser luft ud langs siden; derved minimeres træk-gener.
  • Eliturbo giver normalt besparelser på ca. 20-30%. I én installation foreligger der dog dokumentation for en besparelse på 50%
Energikampagne - Lager

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os